Letra e minuscula con acento agudo

Código ASCII número:

Codigo ascii: 
130

Simbolo del código ASCII:

Simbolo del codigo ascii: 
é

Entidad HTML del código ASCII:

Entidad HTML codigo ascii: 
é
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.